Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Aansprakelijkheid bestuurder-aandeelhouder

Eén van de belangrijke motieven om activiteiten via een B.V. uit te oefenen, is het vermijden van privéaansprakelijkheid. Toch zijn er diverse omstandigheden die meebrengen dat een bestuurder privé aansprakelijk wordt gehouden voor zijn handelen. Bijvoorbeeld wanneer een bestuurder zijn taak als bestuurder onbehoorlijk vervult en hem daarvan persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Een aantal rechtbanken heeft recentelijk uitspraak gedaan in gevallen waarbij een bestuurder-enig aandeelhouder aansprakelijk was gesteld nadat die bestuurder zijn aandelen voor een symbolisch bedrag had verkocht aan een opkoper. De opkoper had na de aandelenoverdracht schuldeisers van de overgenomen B.V. onbetaald gelaten en de overgenomen B.V. failliet laten gaan. Zo oordeelde de rechtbank Utrecht vorig jaar dat onder omstandigheden van een bestuurder-enig aandeelhouder van een B.V. mag worden verlangd dat die bestuurder serieus onderzoek doet naar de motieven van de overnemende partij. Dit onderzoek dient erop gericht te zijn om enige mate van zekerheid te verkrijgen over de bedoeling van de overnemende partij. Is die partij van plan de B.V. uit de financiële problemen te krijgen en daadwerkelijk voort te zetten, of zal die partij de B.V. leeghalen en failliet laten gaan?

De rechtbank Utrecht oordeelde dat de bestuurder-enig aandeelhouder die aan een opkoper de B.V. verkoopt, dermate onzorgvuldig kan handelen dat hem daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt dat kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. In die kwestie had de bestuurder namelijk de aandelen in het vermogen van de B.V. voor 1 euro verkocht aan een opkoper zonder enig onderzoek te doen naar de bedoelingen van de koper. Volgens de rechter wist de bestuurder of had hij moeten begrijpen dat de overdracht tot gevolg zou hebben dat de vennootschap de schuldeisers niet meer zou betalen en ook geen verhaal meer zou bieden voor die schulden. Voor de schade die een schuldeiser van de overgenomen B.V. als gevolg van het handelen van de bestuurder had geleden, werd de bestuurder door de rechter persoonlijk aansprakelijk gehouden.