Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Aansprakelijkheid bij te laat publiceren jaarrekening

Eén van de voornaamste redenen om gebruik te maken van een B.V. is het beperken van de privéaansprakelijkheid van met name de bestuurder(s) van de B.V. Die beperking brengt wel het risico mee van misbruik van de B.V. Daarom zijn er diverse maatregelen in de wet opgenomen die het misbruik moeten tegengaan. De jaarrekening van een B.V. dient te worden gepubliceerd uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar. In de wet is opgenomen dat wanneer de jaarrekening van de B.V. niet tijdig wordt gepubliceerd en de B.V. failleert, het niet-tijdig publiceren valt aan te merken als wanbestuur en kan leiden tot aansprakelijkheid van het bestuur voor het tekort van de boedel. Het bestuur kan in dat geval nog aan aansprakelijkheid ontkomen, onder meer wanneer het overschrijden van de publicatietermijn een onbelangrijk verzuim is. De vraag is echter, wat een ‘onbelangrijk verzuim’ is.

In het door de Hoge Raad beoordeelde geval is de publicatietermijn met 28 dagen overschreden. De vennootschap is gefailleerd. Het te laat publiceren van de jaarrekening berustte op een misverstand tussen de vennootschap en de accountant. Het gerechtshof was van oordeel dat het misverstand in de risicosfeer van het bestuur ligt en het bestuur maatregelen had moeten treffen om de nakoming van de publicatieplicht te waarborgen. De bestuurders gingen daarop in cassatie. De Hoge Raad overweegt dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een onbelangrijk verzuim beslissend is of de door de bestuurders aangevoerde omstandigheden een aanvaardbare verklaring opleveren voor de te late publicatie. De enkele omstandigheid dat de bestuurders vooraf maatregelen hadden kunnen treffen, maakt nog niet dat geen sprake is van een aanvaardbare verklaring. De Hoge Raad vernietigt dan ook de uitspraak van het gerechtshof en verwijst de zaak naar een ander gerechtshof voor nadere beoordeling.

De uitspraak van de Hoge Raad toont aan dat, als het bestuur van een vennootschap de publicatieplicht van de jaarrekening heeft geschonden, een aanvaarbare verklaring moet kunnen worden gegeven voor de niet-tijdige publicatie. Als het bestuur een aanvaardbare verklaring kan geven, dan kan de niet-tijdige publicatie aangemerkt worden als een onbelangrijk verzuim en kan het bestuur aan aansprakelijkheid ontkomen. Als geen aanvaardbare verklaring kan worden gegeven, dan kan hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders het gevolg zijn. Voorkomen blijft beter dan genezen. Het is dan ook van groot belang om voor tijdige publicatie van de jaarrekening zorg te dragen.