Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Afgebroken onderhandelingen en schade

De gemeente Rheden was in onderhandeling met een projectontwikkelaar omtrent de invulling van een terrein waar tot 1987 een steenfabriek in gebruik is geweest. Door de gemeente wordt een dwangsom van € 800.000,- opgelegd omdat de invulling van het terrein naar oordeel van de gemeente in strijd met het geldende bestemmingsplan was. Partijen gaan vervolgens met elkaar in overleg om te komen tot een gezamenlijke ontwikkeling van het terrein. Ten behoeve daarvan wordt in 2005 een intentieovereenkomst gesloten, waarin onder meer wordt afgesproken dat beide partijen gezamenlijk de mogelijkheden voor nieuwe ontwikkeling van het terrein gaan verkennen. Een van de besproken opties is woningbouw. Hier wordt onder meer een structuurvisie voor opgesteld en wordt er een nieuwe intentieovereenkomst tussen partijen gesloten. Daarnaast is er ook nog een kadernotitie opgesteld door de gemeente waaruit naar voren komt dat onder meer ‘wonen’ onderdeel zal uitmaken van de nieuwe invulling van het terrein.

De ontwikkelaar heeft vervolgens een masterplan opgesteld en uitgewerkt. Alle voornoemde plannen zijn door de raad besproken in 2008. De raad heeft zich positief uitgesproken over woningbouw en verzoekt om drie uitgewerkte modellen. In opdracht van de ontwikkelaar worden deze opgesteld door landschaparchitectuurbureaus. Op het moment dat de raad vervolgens kan kiezen uit twee modellen wordt alles anders. De raad neemt een motie aan waarin geen woningbouw wordt toegelaten op het betreffende terrein. De ontwikkelaar heeft veel tijd en geld in het project gestoken en is van mening dat de gemeente een overeenkomst met haar is aangegaan en subsidiair dat de gemeente onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. In haar uitspraak gaat het Hof mee in dat oordeel. Volgens het Hof heeft het college van B&W de verwachting gewekt bij de projectontwikkelaar dat enige vorm van woningbouw op het terrein zou worden toegestaan. Volgens het hof is uit de brieven, verklaringen en verzoeken geen aanbod af te leiden, ook de overlegrondes betekenen niet dat er wilsovereenstemming is bereikt. Hoewel er naar oordeel van het Hof daarom geen sprake was van een overeenkomst, is er wel sprake van op onrechtmatige wijze afbreken van onderhandelingen door de gemeente en is de gemeente daarmee schadeplichtig.

Gelet op het gewekte vertrouwen - onder meer door de ontwikkelaar opdracht te geven drie modellen uit te werken - stond het de gemeente niet vrij om de onderhandelingen af te breken. De gemeente dient dan ook een deel van de door de ontwikkelaar gemaakte kosten te vergoeden.