Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Algemene voorwaarden in de bouw

In 2003 is in het Burgerlijk Wetboek het onderdeel ‘aanneming van werk’ ingevoerd. Toen rees ook behoefte om de veel bij (ver)bouwen gebruikte algemene voorwaarden te herzien. Als er ‘directievoering’ is bepaald in het bestek, gelden vaak de UAV en nu de herziene versie UAV 2012. Is er geen bouwbegeleiding door een derde (bijvoorbeeld door de architect), dan zijn de AVA heel gebruikelijk. AVA kent sedert dit voorjaar de versie AVA 2013.

Anders dan de lichte herziening van de UAV, zijn de wijzigingen in de AVA ingrijpender en wat meer in het voordeel van de aannemer. Belangrijke wijzigingen passeren hieronder de revue. De boete bij een te late oplevering kent nu een maximum. Er gold al dat het een gefixeerde schadevergoeding is (voortaan 40 euro per dag). Steeds geldt dat niet meer of anders dan die boete kan worden gevorderd. Op de aannemer rust vanouds risicoaansprakelijkheid. Zorgt hij ook voor het ontwerp, dan draagt hij daarvan het risico, maar in de AVA 2013 is afwijkend bepaald voor de ontwerp-aansprakelijkheid dat er ‘schuld’ moet zijn aan de tekortkoming. Aansprakelijkheid van de aannemer is er dan minder snel voor ontwerpwerk. Bij de oplevering moeten alle facturen van de aannemer betaald zijn, maar de wet geeft aan de consumentopdrachtgever de mogelijkheid om 5% bij de notaris in depot te stellen voor 3 maanden. Als de opdrachtgever niet tijdig de notaris nader instrueert, betaalt die het depot uit aan de aannemer. Verder kan de aannemer 25% vooruitbetaling vragen op de kosten van meerwerk. Daar staat niet bij dat volgens de wet een consumentopdrachtgever niet tot vooruitbetaling kan worden verplicht (en betaling achteraf plaatsvindt of tenminste de loop van het werk moet volgen). Meerwerk behoort schriftelijk overeen te worden gekomen behalve indien er ‘spoed’ is. De wet bepaalt dat de aannemer geen aanspraak op bijbetaling heeft als hij niet vóóraf waarschuwt voor kostengevolg van wijzigingen. Wel moet aan de aannemer het meerwerk worden vergoed indien de opdrachtgever de noodzaak ervan zélf moest begrijpen. Dat mag echter niet snel worden aangenomen, maar speelt bijvoorbeeld zeker als de opdrachtgever zelf bouwkundige is.

De opdrachtgever kan steeds de aanneming opzeggen. De aannemer kan er dan met de AVA 2013 voor kiezen om simpel 10% van de waarde van niet uitgevoerd werk bij de opdrachtgever in rekening te brengen.