Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Beslag onder een derde

Wie verplichtingen aangaat jegens een crediteur, staat met zijn hele vermogen in voor de nakoming van die verplichtingen. Tot dat vermogen kunnen vorderingen op derden behoren, zoals een creditsaldo bij een bank, of salaris of andere vorderingen op derden. Soms kan door de beslaglegging ook de derde (ongewild) in een vervelend traject met de crediteur betrokken raken.

Als een debiteur zijn verplichtingen jegens een crediteur niet nakomt, kan die crediteur (doormiddel van (conservatoire) beslaglegging) verhaal zoeken op het vermogen van die debiteur. De debiteur staat namelijk met zijn hele vermogen in voor de nakoming van zijn verplichtingen. De crediteur kan verhaal zoeken op bijvoorbeeld het onroerend goed dat tot het vermogen van de debiteur behoort, maar ook op vorderingen die de debiteur op derden heeft. Wanneer de crediteur beslag legt op de vorderingen die zijn debiteur op derden heeft, brengt dit mee dat deze derden daardoor bij dit beslag betrokken  raken. In principe heeft deze derde niets te maken met het geschil tussen die crediteur en de debiteur. Toch kan die derde ongewild betrokken raken bij die discussie.

Verplichte verklaring

Als een deurwaarder namelijk de derde via een deurwaardersexploot heeft geïnformeerd over het gelegde beslag, begint een termijn te lopen van vier weken. Na deze termijn is de derde verplicht verklaring te doen van de vorderingen die door het beslag zijn getroffen. Als de derde ook na termijnstelling door de crediteur in gebreke blijft om die verklaring te doen, dan kan de crediteur een zogenoemde verklaringsprocedure tegen die derde beginnen. Die procedure kan ertoe leiden dat de derde veroordeeld wordt tot betaling van het bedrag waarvoor de crediteur beslag heeft gelegd.

Ook als de derde wel verklaring doet, maar de schuldeiser meent dat die verklaring niet klopt, loopt de derde een risico. De crediteur kan de derde namelijk dan in rechte betrekken om alsnog van die derde een juiste verklaring te krijgen. De derde kan daarbij veroordeeld worden tot betaling aan de crediteur van het door de rechter vast te stellen bedrag ter grootte van zijn (van de derde dus) schuld aan de debiteur, met soms vergaande gevolgen. Dit kan zelfs zo ver gaan dat in het geval de beslagene kosteloos werkzaamheden (heeft) verricht voor de derde, de rechter een redelijke vergoeding voor die werkzaamheden kan vaststellen en de derde kan verplichten het betreffende bedrag te betalen aan de crediteur.