Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Geld overmaken op een verkeerde rekening - wat dan?

Het gebeurt wel eens dat iemand per ongeluk aan een verkeerde persoon betaalt, bijvoorbeeld door het geld op een verkeerd rekeningnummer over te boeken. Die betaling heeft dan geen rechtsgrond. Degene die het geld per ongeluk heeft overgemaakt op de verkeerde rekening heeft een vordering op degene die het geld ten onrechte heeft ontvangen. Maar wat nu als de partij die het geld ten onrechte heeft ontvangen, failliet blijkt te zijn?

Als de betaler het geld per ongeluk op de rekening van een failliet overmaakt, valt het betaalde bedrag in de boedel. Dat betekent dat de vordering tot terugbetaling bij de curator zal moeten worden ingediend. In een faillissement worden de schuldeisers volgens een vaste rangorde voldaan, waarbij bepaalde vorderingen “voorrang” hebben boven andere. 

De Hoger Raad heeft in meerdere uitspraken bepaald dat de curator de betaling op eerste verzoek dient terug te storten als sprake is van een onmiskenbare vergissing. Of daarvan sprake is hangt af van de vraag of 1) er een rechtsverhouding tussen betaler en de gefailleerde bestaat of heeft bestaan 2) die de betaler, de gefailleerde of de curator aanleiding kon geven te veronderstellen dat er (mogelijk) wél een rechtsgrond aanwezig was voor de betaling. Als die rechtsverhouding ontbreekt of die rechtsverhouding geen rechtsgrond voor de betaling oplevert, waarbij uit de gegevens zonder enige twijfel duidelijk volgt dat de gelden niet voor gefailleerde of de curator zijn bestemd, moet de curator de gelden direct terugbetalen. 

Zorgvuldigheid bij het uitvoeren van betalingen blijft dan ook op zijn plaats.