Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Het Europees Bankbeslag

Door het toenemende handelsverkeer binnen de Europese Unie krijgen ondernemingen regelmatig te maken met grensoverschrijdende vorderingen die onbetaald blijven.

Bij het leggen van beslag op het vermogen van een schuldenaar over de grens zijn er allerlei onzekerheden, niet alleen feitelijk maar ook juridisch, door de verschillende rechtstelsels van de landen in de EU. Hierbij moet dan vaak ook nog in het buitenland worden
geprocedeerd, hetgeen qua kosten en tijdsinvestering vaak niet in verhouding staat tot het belang van het geschil.

In Nederland kan een schuldeiser relatief eenvoudig (conservatoir) beslag leggen op een bankrekening van zijn schuldenaar. De schuldeiser dient daartoe een verzoekschrift in bij de rechter, die toestemming (“verlof”) kan verlenen tot het leggen van het
bankbeslag.

De Europese Commissie ziet in al deze nationale verschillen een belemmering voor een optimaal vrij handelsverkeer. De mogelijkheden om
beslag te leggen op bankrekeningen worden daarom als gevolg van een nieuwe Europese Verordening die op 15 mei 2014 is gepubliceerd, aanzienlijk groter. Deze verordening maakt het voor schuldeisers mogelijk om in grensoverschrijdende zaken binnen alle lidstaten op vereenvoudigde wijze beslag te leggen op banktegoeden van een schuldenaar.

Op basis van de nieuwe regels wordt de nationale rechter ook bevoegd voor het verlenen van verlof voor een bankbeslag in een andere lidstaat, indien sprake is van een buitenlandse schuldenaar en/of buitenlandse bankrekeningen. Het verlof is vervolgens zonder
extra formaliteiten uitvoerbaar in de andere lidstaat. De schuldeiser moet in zijn beslagverzoek wel aannemelijk maken waarom zijn vordering in een gerechtelijke procedure kansrijk is en er moet sprake zijn van een reëel gevaar dat de tegoeden op de bankrekening
niet veilig zijn als verhaalsobject.

Indien de schuldeiser niet weet waar de schuldenaar bankiert, kan ook een verlof worden verzocht. De schuldeiser kan de nationale rechter dan verzoeken om informatie op te vragen bij de Europese banken over de bankrekeningen van de schuldenaar.

Door deze nieuwe EU-verordening nemen de kansen toe om grensoverschrijdende vorderingen sneller en eenvoudiger te incasseren, waarbij
buitenlandse debiteuren zich niet meer zo makkelijk kunnen verschuilen achter hun landsgrenzen.