Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Internet is geduldig

Het is vaak lastig is om een publicatie op internet ongedaan te maken. Internet lijkt daarmee een eeuwigdurend podium.

Het juridisch kader bij een mogelijke actie is of een publicatie kan mogelijk worden gekwalificeerd als onrechtmatig. Heeft het medium door de publicatie de rechten van een persoon op bescherming van diens eer en goede naam en persoonlijke levenssfeer geschonden? Een medium dient het belang dat een persoon heeft bij
het niet geconfronteerd worden met blootstelling aan lichtvaardige verdachtmaking door openbare publicaties niet te veronachtzamen.

Ook onderling maken (private) partijen zich schuldig aan plaatsing van diverse (privé) aangelegenheden op internet. Zo kan binnen korte tijd een foto of
filmpje via een podium als WhatsApp of Facebook verspreid worden en zulks kan grote proporties aannemen.

In 2014 heeft de Rechtbank Noord- Nederland een oordeel moeten vellen of het zonder toestemming plaatsen van een (naakt)filmpje op YouTube en het delen van (naakt)foto’s via MSN onrechtmatig was. De gedaagde in die civiele procedure had, via een onbeveiligd netwerk, een filmpje en foto’s van de computer van zijn buurvrouw (eiseres) gehaald en op internet gezet en vervolgens ook gedeeld via voornoemde media.

De rechtbank overweegt in het vonnis dat het zonder toestemming van eiseres plaatsen van een filmpje op internet en het delen van foto’s via MSN waarop eiseres naakt te zien is, onrechtmatig is. Ten aanzien van de geplaatste foto’s was de uitkomst in de procedure minder succesvol voor eiseres, nu niet kon worden aangetoond dat gedaagde de foto’s daadwerkelijk ook op internet had geplaatst. Na het delen via MSN kon dat ook iemand anders zijn geweest.

Ondanks dat de onrechtmatigheid was gegeven, was de financiële genoegdoening voor mevrouw echter erg mager. Van haar gevorderde schadevergoeding van ruim € 350.000,00 bleef slechts € 3.000,- aan immateriële schadevergoeding over. Voor vergoeding van inkomensschade was geen plaats. Daarvoor is namelijk
vereist dat wordt aangetoond dat de schade ook het gevolg is van het onrechtmatig handelen. Dat is in de kwestie als voornoemd niet komen vast te staan.

Gelet op de complexiteit van het eisen van rectificatie, het verwijderd krijgen en houden van een publicatie en het vaststellen van onrechtmatigheid en de schade, is het raadzaam om in dit soort gevallen een deskundige te raadplegen. Bovendien kunnen de gevolgen van een grievende publicatie op internet dusdanig verstrekkend zijn, dat adequaat handelen gewenst is!