Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Ken uw wederpartij: nieuw register voor curatele en bewind

Wie een contract aangaat, kan meestal niet goed beoordelen of zijn wederpartij ten volle beseft wat hij aan het doen is en daar de consequenties van ook echt wil en begrijpt. Moet men dat dan als ondernemer van tevoren checken? Afspraak is toch gewoon afspraak? In beginsel wel, maar er zijn uitzonderingen waarbij mensen die niet goed weten wat ze doen toch door het recht tegen zichzelf worden beschermd. 

Mensen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn belangrijke beslissingen te nemen (de zwaarste categorie), kunnen door de kantonrechter een curator toegewezen krijgen die de verantwoordelijkheid overneemt. Curatele maakt die persoon handelingsonbekwaam, hetgeen betekent dat de curator allerlei rechtshandelingen (zoals overeenkomsten) kan terugdraaien.

Wie alleen op financieel gebied bescherming nodig heeft, kan (eveneens via een rechterlijke uitspraak) een bewindvoerder krijgen die over het vermogen waakt. Dit heet beschermings- of meerderjarigenbewind. Per jaar worden ongeveer 35.000 Nederlanders door de kantonrechter onder bewind geplaatst. Niet alleen iemand met een lichamelijke of geestelijke beperking, maar ook wie problematische schulden heeft, kan sinds een wetswijziging per 1 januari 2014 door de kantonrechter onder bewind worden gesteld.

Daarom is recent het reeds bestaande openbare curateleregister uitgebreid. Ook mensen die onder bewind staan wegens verkwisting of problematische schulden, zijn er nu in opgenomen. Belangrijk is dat in dit nieuwe register schuldeisers kunnen navragen of een persoon onder bewind is gesteld. Dan is men bijvoorbeeld als leverancier beter op de hoogte met wie men in zee gaat. In dit openbaar toegankelijke register kunnen schuldeisers dan op internet controleren of de schuldenaar inderdaad door de kantonrechter onder bewind (of onder curatele) is geplaatst. Wie een transactie wil aangaan, kan dus vooraf bekijken of de potentiële koper wel in staat is om financiële verplichtingen na te komen. Daarmee kan veel ellende worden voorkomen. Want als de persoon in het bewindregister geregistreerd staat, dan kan een vordering niet worden verhaald op de boedel, aldus artikel 440 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek.

Het Centraal Curatele Register, dat geraadpleegd kan worden via www.rechtspraak.nl is per 1januari vernoemd tot Centraal Curatele en Bewind Register (CCBR). Of er sprake is van civiel bewind vanwege een problematische financiële situatie, kan vanaf 1 april 2014 ook op die manier worden gecheckt. Een waarschuwing is wel op zijn plaats, en dat is dat het register wordt gevuld met alle civiele bewinden die zijn uitgesproken sinds 1 januari 2014; oudere bewinden zijn daarin niet te vinden.