Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Misbruik van identiteitsverschil en vereenzelviging

Het uitgangspunt is dat iedere rechtspersoon haar eigen rechten en plichten draagt. Soms is onduidelijk welke rechtspersoon aan bepaalde verplichtingen gebonden is. Dit kan tot misbruik leiden. Indien niet komt vast te staan dat is gehandeld met het oogmerk om verhaal voor een (weder) partij onmogelijk te maken, zal dit misbruik van identiteitsverschil niet snel worden aangenomen. Van vereenzelviging en daaruit voorvloeiend onrechtmatig handelen, is dan geen sprake.

Misbruik van identiteitsverschil wordt niet snel aangenomen. In 2000 heeft de Hoge Raad bepaald dat er sprake kan zijn van vereenzelviging van rechtspersonen indien zich feiten en omstandigheden voordoen waarbij degene die (volledige of overheersende) zeggenschap heeft over twee rechtspersonen, misbruik maakt van het identiteitsverschil tussen deze rechtspersonen. Het maken van zodanig misbruik wordt dan aangemerkt als een onrechtmatige daad, die verplicht tot het vergoeden van de schade die door het misbruik aan derden wordt toegebracht. Deze schadevergoedingsverplichting kan ver gaan; deze kan zelfs komen te rusten op de persoon die met gebruikmaking van zijn zeggenschap de betrokken rechtspersonen tot medewerking aan dat onrechtmatig handelen heeft gebracht, maar ook op deze rechtspersonen zelf, omdat het ongeoorloofde oogmerk van degene die hen beheerst (ook) hen wordt
toegerekend. De omstandigheden van het geval kunnen zo uitzonderlijk van aard zijn dat vereenzelviging van de betrokken rechtspersonen – het volledig wegdenken van het identiteitsverschil – de meest aangewezen consequentie is.