Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Nieuwe normen kinderalimentatie

Sinds 1 april 2013 geldt een nieuwe richtlijn voor het vaststellen van kinderalimentatie. Het doel is het creëren van een eenvoudig stelsel dat passend is in hedendaagse situaties zoals samengestelde gezinnen en gedeelde zorg voor de kinderen. Uitgangspunt blijft dat de draagkracht van iedere ouder na de scheiding bepalend is voor de vast te stellen bijdrage. Zelfs met een zeer minimaal inkomen (tot 1.250 euro per maand) wordt ervan uitgegaan dat de nietverzorgende ouder enige draagkracht heeft om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarigen. In eenvoudige standaard gevallen kunnen ouders gebruik maken van een draagkrachttabel bij het bepalen van hun draagkracht. Nieuw is ook dat in plaats van omgangskosten van 5 euro per dag een zorgkorting wordt gegeven waarbij onder meer rekening kan worden gehouden met de hoogte van de behoefte.

Het recht op zorgkorting is afhankelijk van de draagkracht. Sinds 1 januari 2013 wordt reeds rekening gehouden met een eventueel kindgebonden budget. Met behulp van de nieuwe normen wordt meer aansluiting gezocht bij de dagelijkse praktijk, waarbij voor complexere situaties uiteraard maatwerk mogelijk blijft. Gedacht moet worden aan het rekening houden met schulden en bijzondere financiële verplichtingen van één van de ouders, gebrek aan draagkracht of omgang, een onderneming met zeer wisselende resultaten of andere onduidelijkheden over de fi nanciële situatie van de ouders. In bepaalde situaties kan er reden zijn om de hoogte van de geldende kinderalimentatie te laten wijzigen. Bijvoorbeeld vanwege een gewijzigde omgangsregeling, co-ouderschap, (niet) verwijtbare werkloosheid en gezinsuitbreiding als gevolg waarvan de behoefte of de draagkracht is
gewijzigd. De kinderalimentatie kan omhoog gaan bij een laag inkomen en omlaag bij een hoog inkomen. 

Hoewel de nieuwe regels vooraf meer duidelijkheid lijken te geven, kunnen zij leiden tot een onredelijke uitkomst zoals bij een ouder met een hoog netto besteedbaar inkomen die de restschuld van de voormalige echtelijke woning afl ost. Er dient dan – op onderbouwd verzoek van de onderhoudsplichtige – een aanvaardbaarheidstoets  te worden toegepast door de rechter. Gevolg hiervan is dat de hoogte van de alimentatie anders kan uitvallen dan in eerste instantie gedacht. Kortom het systeem lijkt enigszins vereenvoudigd, maar in de praktijk is maatwerk vaak op zijn plaats.