Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Ontslag op staande voet vanwege blikje Red Bull

De supermarktmedewerkster die door haar werkgever op staande voet was ontslagen nadat zij in haar pauze een blikje Red Bull nuttigde zonder dit tevoren af te rekenen, kreeg bij de rechter de deksel op haar neus. De supermarkt haalde haar gelijk. Het ontslag op staande voet hield stand. De betreffende kassamedewerkster had op weg naar de pauzeruimte een blikje Red Bull uit de winkel gepakt en dit in de kantine opgedronken. Vervolgens heeft zij het blikje weggegooid. Op grond van het binnen de supermarkt geldende beleid moeten artikelen voor consumptie in de pauze, voorafgaand aan de pauze worden afgerekend. De medewerkster loog over het feit dat zij het blikje had afgerekend en vertelde haar leidinggevende dat zij het bonnetje was verloren. Toen aan het licht kwam dat zij hierover loog, is zij op staande voet ontslagen. De kantonrechter vond het ontslag op staande voet een te zware sanctie. De werkgever ging in hoger beroep en met succes. Het ontslag op staande voet hield stand.

Het voorgaande betekent niet zonder meer dat ieder ‘klein’ vergrijp een dringende reden oplevert voor een ontslag op staande voet. Volgens vaste jurisprudentie moet de rechter bij de beoordeling van de dringende reden de omstandigheden van het geval in onderling verband en samenhang in aanmerking nemen. Hij moet hierbij de aard en de ernst van de dringende reden afwegen tegen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals diens leeftijd, de aard en de duur van het dienstverband en de gevolgen van het ontslag. In dit geval rekende de rechter het de werkneemster zwaar aan dat zij had gelogen, terwijl anderzijds de supermarkt een stringent, bij de werkneemster bekend, beleid voerde ten aanzien van het nuttigen van voedingswaren uit de winkel. De persoonlijke omstandigheden van de werkneemster boden onvoldoende tegenwicht. Zij was nog jong en kort in dienst. Dit impliceert dat de zaak wellicht anders had kunnen afl open indien het hier een oudere medewerker zou betreffen met een lang vlekkeloos dienstverband, voor wie de gevolgen van een ontslag wellicht groter zouden zijn geweest. Het is aan te bevelen dat de werkgever een duidelijk beleid voert, dat bij herhaling bekend wordt gemaakt aan de werknemers en dat stringent wordt gehandhaafd. Indien een werkgever een ontslag op staande voet overweegt, dan moeten de persoonlijke omstandigheden van de werknemer hierbij in overweging worden genomen. De werknemer die willens en wetens in strijd handelt met het beleid, zal daarbij in mindere mate een succesvol beroep op zijn persoonlijke omstandigheden kunnen doen.