Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Pas uw arbeidscontracten tijdig aan …

Wellicht heeft u de afgelopen maanden al kennis genomen van de aanstaande veranderingen in het arbeidsrecht; per 1 juli 2015 zullen een groot aantal wijzigingen worden doorgevoerd, waarmee vrijwel iedereen in het arbeidsproces te maken kan krijgen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • • Bij einde van een dienstverband betaalt de werkgever een transitievergoeding aan de werknemer, die kan oplopen tot maximaal 75.000 euro/één jaarsalaris;
  • • Bij ontslag kan hoger beroep worden ingesteld;
  • • Er mogen maximaal drie tijdelijke contracten worden afgesloten, waarbij de totale duur maximaal twee jaar mag bedragen;
  • • Bij korte contracten tot zes maanden mag geen proeftijd meer worden overeengekomen. 


Vooral de transitievergoeding is een compleet nieuw verschijnsel in het arbeidsrecht, welke overigens alleen geldt voor werknemers met een totale contractsduur van minimaal twee jaar. De vergoeding mag niet vrij worden besteedt, maar moet worden aangewend om de overstap naar een nieuwe baan kansrijker te maken.

Tevens zijn de regelingen uit de oude Flex-Wet ingeperkt, doordat er nog maar drie contracten achter elkaar mogen worden afgesloten binnen 24 maanden, waarbij het vierde contract of overschrijding van de 24 maanden automatisch een vast contract impliceert.

Al met al is het verstandig de komende maanden uw arbeidscontracten te laten herzien en op tijd actie te ondernemen voor 1 juli 2015.