Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Plannen aanpassing ontslagrecht

Het zal niemand zijn ontgaan dat, als het aan minister Kamp ligt, het ontslagrecht drastisch zal veranderen. De maatregelen zijn bedoeld om de mobiliteit van werknemers te stimuleren. Hierna worden de voorgenomen maatregelen besproken.

De meest verstrekkende wijziging is de afschaffing van de preventieve ontslagtoets. In het huidige ontslagstelsel moet een werkgever voor (eenzijdige) beëindiging van een arbeidsovereenkomst, vooraf toestemming vragen aan het UWV WERKbedrijf of ontbinding aanvragen bij de kantonrechter. Dit hoeft volgens de voorgenomen maatregelen niet meer. De werkgever kan dan zelf opzeggen, tenzij de wet iets anders voorschrijft, zoals in het geval van een opzegverbod.

Versobering kantonrechtersformule
Er moet een interne hoorprocedure worden gevolgd waarbij de werkgever het ontslag aankondigt en de werknemer hierop kan reageren. Is de werknemer het niet eens met het ontslag, dan kan hij naar de kantonrechter stappen. De kantonrechter zal het ontslag vervolgens op rechtmatigheid beoordelen. Daarbij kan de kantonrechter bepalen dat de werknemer een vergoeding toekomt. Deze ontslagvergoeding bedraagt maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van een jaarsalaris. Dit betekent een aanzienlijke versobering t ten opzichte van de huidige kantonrechtersformule die in acht wordt genomen bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De opzegtermijn wordt in alle gevallen, voor werkgever en werknemer, twee maanden. Nu is de maximale wettelijke opzegtermijn vier maanden.

Transitiebudget en WW-uitkering
Bij onvrijwillig ontslag heeft de werknemer recht op een transitiebudget. Dit transitiebudget bedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van een half jaarsalaris. Het budget moet worden aangewend voor scholing of outplacement. De werkgever is dus niet gehouden een ontslagvergoeding te betalen, tenzij dit achteraf door de kantonrechter wordt vastgesteld. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet wordt verlengd, hebben ook recht op dit transitiebudget. De werkgever zal na ontslag van de werknemer ten hoogste zes maanden diens eventuele WW-uitkering dienen te bekostigen. Dit geldt ook voor werknemers van wie het tijdelijke contract niet wordt verlengd. Bezien wordt nog of hierop voor kleine werkgevers een uitzondering kan worden gemaakt.

Nadere uitwerking volgt
Het voorstel zal nog nader moeten uitgewerkt in een wetsvoorstel, voordat het aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden. Het kabinet heeft inmiddels ingestemd. Aangezien het voorstel in de praktijk met veel kritiek (van onder meer rechtsgeleerden) is ontvangen, is het goed mogelijk dat het wetsvoorstel nog even op zich laat wachten.