Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Recht op ruilen?

Welke rechten en plichten heeft een professionele winkelverkoper als een consument na de aankoop zijn product wil ruilen of zijn geld terug wil hebben? Een consument heeft geen recht op teruggave van de koopprijs als hij spijt heeft van de aankoop. Evenmin heeft hij recht op teruggave van geld als er sprake is van een gebrekkig product. In het laatste geval heeft hij (kosteloos) recht op herstel of vervanging van de zaak. Pas als blijkt dat herstel of vervanging niet mogelijk is, of onredelijk veel tijd in beslag zal nemen, dan pas heeft de consument recht op ontbinding van de overeenkomst en daarmee recht op teruggave van de koopprijs.

Een consument heeft recht op een deugdelijk product, dat wil zeggen dat een consument recht heeft op een product dat conform de opgewekte verwachtingen functioneert. Als het product binnen zes maanden na afl evering kapot gaat of een mankement vertoont, wordt op grond van de wet vermoed dat het product al bij de aflevering niet aan het conformiteitvereiste voldeed. Het is dan aan de verkoper om te bewijzen dat het product niet door een fabricagefout, maar door verkeerd, abnormaal of onkundig gebruik van de consument kapot is gegaan. Opgemerkt dient te worden dat een koper een onderzoeks- en klachtplicht heeft. Er mag van de koper worden verwacht dat hij, zodra hij het product heeft ontvangen, dat product onderzoekt op mogelijke mankementen en binnen twee maanden vanaf het moment van ontdekking van een mogelijk mankement, zich bij de verkoper meldt. Bij gebreke daarvan verspeelt de consument zijn recht op