Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Recht op vrije advocaatkeuze

Volgens de wet heeft iedereen met een rechtsbijstandsverzekering het recht om een advocaat naar keuze in te schakelen bij een gerechtelijke of administratieve procedure. In algemene voorwaarden behorend bij die verzekeringen wordt dat recht vaak ernstig ingeperkt. De Hoge Raad heeft in februari 2014 geoordeeld dat dit recht eigenlijk niet ingeperkt mag worden. Ook heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het recht op een advocaat naar keuze ook geldt bij een gerechtelijke procedure waar geen verplichte procesvertegenwoordiging (door een advocaat) is vereist.

Op basis van Europese wet- en regelgeving en daaruit afgeleide Nederlandse wetgeving heeft de rechtsbijstandverzekeraar de plicht om in de overeenkomst met de verzekerde op te nemen dat het hem vrij staat om een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige te kiezen.

Volgens het Europese Hof van Justitie is het recht op vrije advocaatkeuze niet afhankelijk van nationale regels inzake vertegenwoordiging in rechte. Derhalve geldt het recht op vrije advocaatkeuze ook ingeval er voor de gerechtelijke of administratieve procedure geen verplichte procesvertegenwoordiger geldt. Bijvoorbeeld bij een procedure bij een kantonrechter of bij arbiters.

Wat wordt onder een gerechtelijke of administratieve procedure verstaan? Valt daaronder ook de situatie dat een procedure bij het UWV moet worden bewandeld indien een werkgever een arbeidovereenkomst met een werknemer wenst op te zeggen? Het UWV is onderdeel van de overheid en een dergelijke procedure is geen echte gerechtelijke procedure, maar wellicht wel een administratieve. De voorzieningenrechter Amsterdam boog zich onlangs over die situatie en verwees de zaak naar de Hoge Raad. De Hoge Raad dient aan te geven wat onder ‘gerechtelijke en administratieve procedures’ dient te worden begrepen. Het antwoord op die vraag laat mogelijk langer op zich wachten, want het is niet uitgesloten dat ook hier de Hoge Raad de kwestie ter beantwoording voorlegt aan het Europese Hof.

Dreigt een gerechtelijke of administratieve procedure, meld dit dan zo spoedig mogelijk aan uw rechtsbijstandverzekeraar. Wilt u dan een advocaat van uw eigen keuze inschakelen? Kijk of de algemene voorwaarden dat toelaten en schakel zo nodig juridische bijstand in om dit voor u te laten beoordelen. Ook indien de verzekeraar stelt dat u dit recht niet heeft, want u hoeft zich bij dat standpunt niet neer te leggen.