Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Sociale media en arbeidsrecht

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks bestaan en hebben inmiddels ook hun intrede gemaakt op de werkvloer. Werkgevers en werknemers maken dankbaar gebruik van sociale netwerken om elkaar en potentiële klanten te vinden. De opmars van sociale media kent ook een keerzijde. Want wat te doen met negatieve berichten over de werkgever op Facebook, bovenmatig (privé-)gebruik van sociale media op de werkplek en schending van een relatiebeding via LinkedIn?

In een zaak waarin een werknemer zijn werkgever op Facebook grovelijk had beledigd, ging diens beroep op vrijheid van meningsuiting niet op. Zijn uitlatingen waren volgens de rechter reden voor ontslag. Ook de stelling van de werknemer dat Facebook tot zijn privé-domein zou behoren, sneuvelde. Facebook is publiekelijk toegankelijk, aldus de rechtbank.

Ook negatieve en discriminerende uitlatingen over collega’s op Facebook kunnen aanleiding vormen voor ontslag. Hoewel de werknemer een eigen verantwoordelijkheid draagt, verwachten rechters in de meeste gevallen wel dat een werknemer eerst wordt gewaarschuwd, voordat tot ontslag wordt overgegaan.

Om werknemers bewust te maken van de risico’s van sociale media en zo schade aan het bedrijf te voorkomen, is het raadzaam om binnen het bedrijf een protocol voor het gebruik van sociale media te hanteren. Het protocol moet duidelijke gedragsregels en consequenties van overtreding van deze regels bevatten. Daarbij moet in acht worden genomen dat een zeker privé-gebruik van internet en sociale media op de werkplek toelaatbaar moet worden geacht. Aan de hand van het protocol kunnen werknemers worden aangesproken op hun gedrag op internet en kan verkeerd gebruik van sociale media effectiever worden aangepakt.

Ook na het einde van de arbeidsovereenkomst is voorzichtigheid met sociale media geboden. Het benaderen van relaties vaneen voormalig werkgever, kan overtreding van het tussen werknemer en werkgever overeengekomen relatiebeding opleveren. Het versturen van uitnodigingen aan en het accepteren van relaties van ex-werkgever via LinkedIn kunnen als schending van het relatiebeding worden beschouwd. Voor Twitter kan dit anders zijn. Uit recente rechtspraak blijkt dat Twitter wordt beschouwd als een moderne vorm van adverteren. Het volgen op Twitter is volgens de rechter een eenzijdige actie vanuit de volger. Zo lang er geen sprake is van een actieve benadering van individuen, zal niet gauw sprake zijn van schending van een relatiebeding.

Kortom, het gebruik van sociale media kent ook valkuilen. Negatieve uitlatingen over collega’s of de werkgever kunnen leiden tot ontslag. Ook kan een relatiebeding via sociale media worden geschonden. Uiteindelijk komt het vooral aan op de inhoud van de berichten. Kan de inhoud offline niet door de beugel, dan ook (vooral) niet online.