Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Trouwen en gemeenschap van goederen

Nederland kent als een van de weinige landen een complete gemeenschap van goederen. Wanneer de toekomstige echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden opstellen voor het huwelijk, trouwen zij in gemeenschap van goederen waardoor alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk worden. Dit geldt niet alleen voor de bezittingen en schulden die worden opgebouwd gedurende het huwelijk, maar ook voor de bezittingen en schulden welke voorafgaand aan het huwelijk zijn ontstaan. Een door één van de echtgenoten verkregen erfenis dient bij scheiding door de voormalig echtgenoten te worden gedeeld. Dit is overigens niet het geval indien deze erfenis of schenking is verkregen onder een uitsluitingsclausule waarin is bepaald dat de schenking of erfenis niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan als gevolg van het huwelijk.  

Er is sinds eind 2013 een initiatiefwetsvoorstel in voorbereiding om de wettelijke gemeenschap van goederen te wijzigen. Het voorstel moet voorkomen dat voorhuwelijkse bezittingen en schulden standaard worden opgenomen in de gemeenschap van goederen. Hierbij gaat het om erfenissen en schenkingen die zijn verkregen voorafgaand aan het huwelijk, maar mogelijk ook aandelen in een bedrijf. Met dit voorstel wil men bereiken dat alleen datgene wat het resultaat is van gezamenlijke inspanningen tijdens het huwelijk gemeenschappelijk zal worden. Het nieuwe initiatiefwetsvoorstel zal vermoedelijk begin 2014 worden ingediend. Kortom, wordt vervolgd.