Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Wet op de schuldhulp per 1 juli 2012 in werking

Het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening treedt op 1 juli 2012 aanstaande in werking. De wet heeft als doel een meer effectieve schuldhulpverlening. Het idee achter de wet is dat bij een aanpak van een problematische schuldenlast iedereen gebaat is, zowel de schuldenaar als de schuldeiser.

Schuldhulp valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten, maar was nooit formeel een taak. Schuldhulp is het buitengerechtelijke (‘minnelijke’) traject dat verplicht voorafgaat aan de schuldsaneringsprocedure (Wsnp) bij de rechtbank en onder toezicht van een bewindvoerder. In dit minnelijke traject staan de onderhandelingen tussen de schuldenaar en de schuldeisers centraal. Indien de onderneming geen rechtspersoon is, kan ook de ondernemer gebruik maken van de schuldhulp in zijn gemeente, evenals dat het geval is in de wet schuldsanering.

Nieuw is de wettelijke taak van gemeenten in de schuldhulp en de verplichting voor de gemeenteraad om een beleidsplan hierover vast te stellen. Dit betekent dat er bij schuldhulpverlening niet alleen aandacht moet zijn voor het oplossen van de financiële problemen van een cliënt, maar ook voor eventuele omstandigheden die in verband kunnen staan met de financiële problemen, zoals psychosociale factoren, relatieproblemen, de woonsituatie, de gezondheid, de verslaving of de gezinssituatie. Wachttijden en doorlooptijden worden gereguleerd. Vrijblijvend is het niet: op de schuldenaren komt een inlichtingenplicht en een medewerkingsplicht te rusten. Een schuldeiser kan een voordeel hebben bij dit traject dat de schuldenaar gestructureerd begeleidt en de problematiek beheersbaar maakt. Afspraken worden beter nagekomen, er is enig toezicht, en de schuldeiser hoeft niet zelf voortdurend achter de vordering aan te lopen..

Na een mislukt schuldhulptraject kan de rechter in beeld komen. In 2011 zijn door de rechter maar liefst 15.000 schuldsaneringen uitgesproken. Het zijn voornamelijk privépersonen, van wie er ongeveer 12.000 toegelaten werden tot het schuldsaneringstraject. Maar daarmee ook rond de 20%, circa 3.000 (ex-)ondernemers. De toename van het aantal schuldsaneringen hangt samen met een minder gunstig economisch klimaat dat aanvankelijk vooral ondernemers trof, maar gaandeweg ook particulieren. Ook langdurende dubbele woonlasten en minder coulance bij schuldeisers zijn mogelijke verklaringen voor een stijgend aantal schuldsaneringen.