Vakgebieden

In deze sectie treft u een overzicht aan van de vakgebieden waarin wij gespecialiseerd zijn. Wilt u direct weten of wij van dienst kunnen zijn? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

Overeenkomstenrecht

Partijen die ervoor kiezen om te gaan samenwerken, om iets van een ander te kopen, iets voor een ander te bouwen, te gaan samenwonen, of te werken, sluiten daartoe een overeenkomst met elkaar. Vaak gaat dit ongemerkt (bijvoorbeeld bij de koop van een bioscoopkaartje) maar soms zal een uitvoerige overeenkomst moeten worden opgesteld. Het overeenkomstenrecht bevat regels over het opstellen, toepassen en uitleggen van overeenkomsten.

U kunt bij ons, onder andere, terecht voor:

    • Opstellen van overeenkomsten
    • Uitleg van overeenkomsten
    • Geschillen over de uitvoering van overeenkomsten
    • Opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden

 

Wij kunnen u vóór het sluiten van een overeenkomst adviseren en met u beoordelen of hetgeen op schrift wordt gesteld wel beantwoord aan hetgeen u wilt overeenkomen.

Ook staan wij u bij indien uw contractspartij zich niet aan de overeenkomst houdt, of de overeenkomst anders uitlegt dan u. Wij zullen samen met u kijken op welke wijze de overeenkomst juridisch kan of moet worden uitgelegd, en wat hiervan de consequenties zijn voor uw verhouding met uw contractspartij.

Het is ook mogelijk dat u en uw wederpartij een reeds lopend geschil gezamelijk wensen te beëindigen. In dat geval kunnen wij met u een zogenaamde 'vaststellingsovereenkomst' opstellen. Daarin zal duidelijk zijn vermeld dat het geschil is beëindigd en wat partijen in dat kader over en weer jegens elkaar moeten doen en/of nalaten.

 

Indien u met een ander een overeenkomst aan wenst te gaan, indien u een vraag heeft over een bestaande overeenkomst of u al een geschil heeft over de uitleg van een overeenkomst, dan nodigen wij u uit om met ons een afspraak te maken.

Gerelateerde artikelen